top of page

MONITORING ZDROWIA ZWIERZĄT
(FELASA)

W oparciu o najnowsze rekomendacje Federation for Laboratory Animal Science Associations (FELASA) przygotowaliśmy dla Państwa ofertę kwartalnego i rocznego monitoringu Zdrowia Zwierząt Laboratoryjnych. Oferta obejmuje badania w kierunku chorób zakaźnych: myszy (Mus musculus), szczurów (Rattus norvegicus), kawii domowych
(Cavia domestica), chomików (Mesocricetus auratus) i królików (Oryctolagus cuniculus).

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy także screening patomorfologiczny, zawierający ocenę makro- i mikroskopową, a także monitoring stanu higienicznego zwierzętarni.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Czynnik zakaźny

Dostępne metody

Mouse hepatitis virus

Rat coronaviruses (SDAV / RCV)

Reovirus type 3 (Reo3)

Theiler’smurineencephalomyelitisvirus (TMEV)

Pneumonia virus of mice (PVM)

Sendai virus

Minute virus of mice (MVM)

Mouse parvovirus (MPV)

Ectromelia virus

Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)

Mouse adenovirus (MAdstrain K87 i/lub FL)

Mouse polyomavirus

Mouse cytomegalovirus (MCMV)

Mouse thymic virus (MTV)

Simian virus 5 (SV5)

Rotavirus

Lactate dehydrogenase-elevating virus (LDV)

Hantaviruses

Kilham rat virus (KRV)

Toolan H-1 virus (H-1)

Rat parvovirus (RPV)

Rat minute virus (RMV)

Rodentibacter pneumotropicus

Rodentibacter heylii

Rodentibacter ratti

Clostridium piliforme

Mycoplasma pulmoniae

Toxoplasma gondii
Encephalitozoon cuniculi

Treponema paraluiscuniculi

Myxomatosis virus

Guinea pig cytomegalovirus (GPCMV)

Murine norovirus (MNV)

Parainfluenza virus type 3 (PIV-3)

K virus

Filobacterium rodentium / CAR bacillus

Pneumocystis carinii

Rat cytomegalovirus (RCMV)

Murine astrovirus

Rabbit rotavirus

Helicobacter spp.

Helicobacter bilis

Helicobacter hepaticus

Helicobacter typhlonius

Rat polyomavirus 2

Mouse kidney parvovirus (MKPV)

Streptococcus, szczepy B- hemolityczne

Streptococcus pneumoniae

Citrobacter rodentium

Corynobacterkutscheri

Salmonella spp.

Streptobacillus moniliformis

Endopasożyty

Ektopasożyty

Dermatofity

Posiew w kierunku bakterii tlenowych z identyfikacją MALDI-TOF

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych z identyfikacją MALDI-TOF

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Bakteriologia/Serologia/PCR

Bakteriologia/Serologia/PCR

Bakteriologia/Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

Serologia/PCR

PCR

PCR

PCR

PCR

Serologia/PCR

Bakteriologia/PCR

Bakteriologia/PCR

Bakteriologia/PCR

Bakteriologia/PCR

Bakteriologia/PCR

Mikroskopia/PCR

Mikroskopia/PCR

Mykologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Screening patologiczny standardowo wykonuje się na losowo wybranych zwierzętach niewykazujących objawów klinicznych choroby lub ewentualnie zwierzętach wykazujących skąpe objawy kliniczne sugerujące podejrzenie choroby.

Ten typ badań sprawdza ogólną zdrowotność wybranych zwierząt i jednocześnie pozwala wykryć wczesne, bezobjawowe fazy chorób zakaźnych i niezakaźnych.

 • Przesiewowa sekcja zwłok -Wykonanie sekcji zwłok z identyfikacją zmian makroskopowych z jednoczesnym pobraniem próbek ze zmienionych narządów w celu dalszej oceny lub badań dodatkowych

 • Profil główny - Badanie histopatologiczne: serca, płuc, wątroby, nerek, śledziony

 • Profil poszerzony  - Badanie histopatologiczne: serca, płuc, wątroby, nerek, śledziony + mózgu

 • Profil zaawansowany - Badanie histopatologiczne: serca, płuc, wątroby, nerek, śledziony, mózgu + GIT (żołądek, jelito czcze, okrężnica) 

 • Profil immunologiczny  - Badanie histopatologiczne: węzłów chłonnych, grasicy, śledziony + Badanie cytologiczne: szpiku kostnego i krwi obwodowej 

 • Profil metaboliczny  - Badanie histopatologiczne: nerek, wątroby, tarczycy, nadnerczy, trzustki 

 • Profil układu rozrodczego - Badanie histopatologiczne: jajników, jajowodów, macicy, gruczołu mlekowego/ Badanie histopatologiczne: jąder, najądrza, nasieniowodów, gruczołów dodatkowych

 • Profil pokarmowy - Badanie histopatologiczne: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita czczego, okrężnicy, wątroby, trzustki 

 • Profil neurologiczny - Badanie histopatologiczne: mózgu (5 przekrojów), rdzenia kręgowego (5 przekrojów), nerwu obwodowego (kulszowy lub błędny), gałki ocznej

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Higiena środowiska

Poza monitorowaniem chorób zakaźnych, istotnym dla zachowania odpowiedniego statusu zdrowotnego zwierząt laboratoryjnych jest odpowiednia higiena środowiska ich bytowania. Podstawowym parametrem sanitarnym charakteryzującym warunki środowiskowe zwierzętarni jest czystość mikrobiologiczna powierzchni sprzętów, powietrza, wody oraz paszy.

ALAB bioscience opracował badania mikrobiologiczne umożliwiające ocenę stanu higienicznego pomieszczeń bytowania zwierząt, procesów mycia i dezynfekcji, a także bezpieczeństwa mikrobiologicznego pasz.

 • Próbki środowiskowe (powierzchnie, urządzenia, klamki, powietrze itp.)  

 • Próbki wody i paszy

 • Filtry bibułowe z systemów IVC

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami badań oraz do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia w prowadzonych projektach i badaniach

bottom of page