Zdrowie zwierząt laboratoryjnych 

W oparciu o najnowsze rekomendacje Federation for Laboratory Animal Science Associations (FELASA) przygotowaliśmy dla Państwa ofertę kwartalnego i rocznego monitoringu zdrowia zwierząt laboratoryjnych. Oferta obejmuje badania w kierunku chorób zakaźnych: myszy (Mus musculus), szczurów (Rattus norvegicus), kawii domowych (Cavia domestica), chomików (Mesocricetus auratus)
i królików (Oryctolagus cuniculus). Poza panelem pokrywającym w pełni zalecenia FELASA w ofercie mamy także pakiet "BASIC", pozwalający ocenić podstawowe parametry zdrowotne zwierząt laboratoryjnych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, ALAB bioscience oferuje także screening patomorfologiczny, zawierający ocenę makro- i mikroskopową, a także monitoring stanu higienicznego zwierzętarni. Nasi klienci mają do wyboru szereg paneli screeningu patomorfologicznego


Badania przeprowadzane są przez zespół doświadczonych specjalistów i naukowców z zakresu chorób zakaźnych, mikrobiologii, parazytologii i patologii zwierząt laboratoryjnych. 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami badań oraz do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia w prowadzonych projektach i badaniach

Wynik badania mikrobiologicznego nie ogranicza się jedynie do patogenów zawartych na liście. Identyfikacja obejmuje także inne bakterie identyfikowane w materiale. Szczegółowa lista badań dla poszczególnych gatunków jest zawarta w formularzu zgłoszenia badań. Koszt wykonania  określonych protokołów oraz poszczególnych badań podany jest w cenniku.

Czynnik zakaźny

Metoda

Mouse hepatitis virus

Rat coronaviruses (SDAV / RCV)

Reovirus type 3 (Reo3)

Theiler’smurineencephalomyelitisvirus (TMEV)

Pneumonia virus of mice (PVM)

Sendai virus

Minute virus of mice (MVM)

Mouse parvovirus (MPV)

Ectromelia virus

Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)

Mouse adenovirus (MAdstrain K87 i/lub FL)

Mouse polyomavirus

Mouse cytomegalovirus (MCMV)

Mouse thymic virus (MTV)

Simian virus 5 (SV5)

Rotavirus

Lactate dehydrogenase-elevating virus (LDV)

Hantaviruses

Kilham rat virus (KRV)

Toolan H-1 virus (H-1)

Rat parvovirus (RPV)

Rat minute virus (RMV)

Rodentibacter pneumotropicus

Rodentibacterheylii

Rodentibacterratti

Clostridium piliforme

Mycoplasma pulmoniae

Toxoplasma gondii
Encephalitozoon cuniculi

Treponema paraluiscuniculi

Myxomatosis virus

Guinea pig cytomegalovirus (GPCMV)

Murine norovirus (MNV)

Parainfluenza virus type 3 (PIV-3)

K virus

Filobacterium rodentium / CAR bacillus

Pneumocystis carinii

Rat cytomegalovirus (RCMV)

Murine astrovirus

Rabbit rotavirus

Helicobacter spp.

Helicobacter bilis

Helicobacter hepaticus

Helicobacter typhlonius

Parvoviruses

Mouse parvovirus (MPV)
Murine astrovirus

Rat polyomavirus 2

Murine norovirus

Clostridium piliforme

Pasteurellaceae

Mouse kidney parvovirus (MKPV)

Streptococcus, szczepy B- hemolityczne

Streptococcus pneumoniae

Citrobacter rodentium

Corynobacterkutscheri

Salmonella spp.

Streptobacillus moniliformis

Bordetella bronchiseptica
Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

Yersinia pseudotuberculosis

Pasteurella multocida

Endopasożyty

Ektopasożyty

Dermatofity

Posiew w kierunku bakterii tlenowych z identyfikacją MALDI-TOF

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych z identyfikacją MALDI-TOF

Posiew z antybiogramem

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia + Bakteriologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

Serologia

PCR

PCR

PCR

PCR

PCR

PCR

PCR

PCR

PCR

PCR

PCR

PCR

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Mikroskopia

Mikroskopia

Mykologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Bakteriologia

Screening Patologiczny 

Screening patologiczny standardowo wykonuje się na losowo wybranych zwierzętach niewykazujących objawów klinicznych choroby lub ewentualnie zwierzętach wykazujących skąpe objawy kliniczne sugerujące podejrzenie choroby. Ten typ badań sprawdza ogólną zdrowotność wybranych zwierząt i jednocześnie pozwala wykryć wczesne, bezobjawowe fazy chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym technopatii wynikających z nieprawidłowej hodowli i chowu zwierząt.

Przesiewowa sekcja zwłok
Wykonanie sekcji zwłok z identyfikacją zmian makroskopowych z jednoczesnym pobraniem próbek ze zmienionych narządów w celu dalszej oceny lub badań dodatkowych

Profil główny
Badanie histopatologiczne: serca, płuc, wątroby, nerek, śledziony

Profil poszerzony 
Badanie histopatologiczne: serca, płuc, wątroby, nerek, śledziony + mózgu

Profil zaawansowany
Badanie histopatologiczne: serca, płuc, wątroby, nerek, śledziony, mózgu + GIT (żołądek, jelito czcze, okrężnica) 

Profil immunologiczny 
Badanie histopatologiczne: węzłów chłonnych, grasicy, śledziony + Badanie cytologiczne: szpiku kostnego i krwi obwodowej 

Profil metaboliczny 
Badanie histopatologiczne: nerek, wątroby, tarczycy, nadnerczy, trzustki 

Profil układu rozrodczego
Badanie histopatologiczne: jajników, jajowodów, macicy, gruczołu mlekowego 
Badanie histopatologiczne: jąder, najądrza, nasieniowodów, gruczołów dodatkowych

Profil pokarmowy
Badanie histopatologiczne: przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita czczego, okrężnicy, wątroby, trzustki 

 

Profil neurologiczny
Badanie histopatologiczne: mózgu (5 przekrojów), rdzenia kręgowego (5 przekrojów), nerwu obwodowego (kulszowy lub błędny), gałki ocznej

Higiena środowiska

Poza monitorowaniem chorób zakaźnych, istotnym dla zachowania odpowiedniego statusu zdrowotnego zwierząt laboratoryjnych jest odpowiednia higiena środowiska ich bytowania. Podstawowym parametrem sanitarnym charakteryzującym warunki środowiskowe zwierzętarni jest czystość mikrobiologiczna powierzchni sprzętów, powietrza, wody oraz paszy.

ALAB bioscience opracował badania mikrobiologiczne umożliwiające ocenę stanu higienicznego pomieszczeń bytowania zwierząt, procesów mycia i dezynfekcji, a także bezpieczeństwa mikrobiologicznego pasz. Na życzenie klientów nasi próbkobiorcy pobiorą na miejscu materiał do analizy:

  • Próbki środowiskowe (powierzchnie, urządzenia, klamki, powietrze itp.)  

  • Próbki wody i paszy

  • Filtry bibułowe z systemów IVC

Materiały do pobrania

Protokół pobierania próbek (monitoring zdrowia)

Monitoring mysz

Monitoring szczur

Monitoring chomik

Monitoring kawia domowa

Monitoring królik

Monitoring pakiet BASIC

Ogólne badania laboratoryjne

Badanie histopatologiczne

Badanie sekcyjne

alab bioscience.png