top of page

HISTOPATOLOGIA
PATOLOGIA CYFROWA

 

W ramach badań biomedycznych (podstawowych i przedklinicznych) prowadzimy oceny potencjalnej skuteczności lub/i toksyczność badanej substancji czy materiałów, jak również poznanie mechanizmów tych oddziaływań.

 

Wykonujemy również weterynaryjne i przyrodnicze badania naukowe lub diagnostyczno-badawcze w zakresie histopatologii zwierząt towarzyszących, hodowlanych czy wolnożyjących.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Zakres wykonywanych badań i procedur obejmuje:

• Badania sekcyjne lub opracowanie wytycznych do przeprowadzenia sekcji zwłok

• Technika histologiczna parafinowa i mrożeniowa

• Badania histopatologiczne tkanek autopsyjnych, biopsyjnych i testów ex vivo

• Ocena skalarna (półilościowe) nasilenia, tzw. grading, zaobserwowanych zmian histopatologicznych 

• Barwienia histochemiczne

• Barwienia immunohistochemiczne

• Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna

• Mikroskopia elektronowa transmisyjna tkanek zwierzęcych

• Morfometria, densytometria i inne analizy ilościowe

• Mikrodysekcja laserowa (LCM)

• Patologia molekularna z izolacją materiału genetycznego z bloczka histologicznego (FFPE)

• Analizy statystyczne i wizualizacja uzyskanych danych ilościowych i półilościowych

• Archiwizacja dokumentacji badań, bloczków i preparatów histologicznych

Nasi patolodzy członkami  stowarzyszeń patologicznych oraz uczestnikami licznych konferencji
i seminariów, co umożliwia nam pozostawanie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami
oraz standardami w dziedzinie patologii.

Dodatkowo, nasza praktyka zawodowa opiera się na stałym kontakcie z zewnętrznymi Superwizorami a także w naszej pracy wykorzystujemy system wzajemnych recenzji mikroskopowej (peer-review) oraz konsultacji zewnętrznych.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Patologia cyfrowa i analiza obrazu:

• Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej (mikrofotografie ze skalą i opisami)

• Wykonywanie skanów histologicznych  (tzw. WSI Whole Slide Imaging)

• Archiwizacja i przesyłanie obrazów mikroskopowych 

• Zaawansowane analizy morfometryczne i densytometryczne

• Analizy statystyczne i wizualizacja uzyskanych wyników

bottom of page