top of page

GENOMIKA  PROTEOMIKA

Technologia Olink

Jest to technika analiz proteonomicznych oparta o rozwiązania sprzętowe Biomark HD oraz zestawy diagnostyczne Olink.

Umożliwia analizy białkowe przeprowadzane z wykorzystaniem zestawów przeciwciał wyznakowanych sekwencjami DNA. Technologia wykorzystuje materiał tkankowy, krew i płyny ciała, a także pochodzącego z hodowli komórkowych.

Obecnie w ofercie dostępne są panele analityczne dedykowane następującym obszarom:

Mysz:

 • Panel przesiewowy 88 markerów

 

Panele dedykowane ludziom:

 • Panel cytokin – 48 markerów

 • Panel neurologiczny – 96 markerów

 • Panel onkologiczny – 96 markerów

 • Panel uszkodzenia narządów – 96 markerów

 • Panel metaboliczny – 96 markerów

 • Panel regulacji komórki – 96 markerów

Technologia Biomark HD


To wysokoprzepustowa technologia analiz genomowych oraz proteonomicznych, oparta o rozwiązania zintegrowanych obwodów przepływowych - integrated fluidic circuits (IFCs).


Umożliwia ona automatyzację analiz biologii molekularnych w nanolitrowych objętościach.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-1-str-8.png

Wykorzystanie nanolitrowych objętości do oznaczeń, powoduje zmniejszenie objętość próbki, ilość zużywanych odczynników, skraca istotnie czas wykonywanych analiz oraz pozwala uzyskiwać spójne analizy złożonych paneli markerów genetycznych i białkowych.

Ogólne zastosowanie:

 • Analizy ekspresji genów

 • Genotypowanie

 • Digital PCR

 • Identyfikacji próbek

 • Ilościowej analizy białek – proteonomiczne analizy w oparciu o Olink

 • Technologia oparta jest na tych samych założeniach co PCR, dzięki czemu pracuje z szeroką gamą chemii oraz starterów/sond

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Zalety technologii Biomark:

 • Możliwość jednoczasowej analizy nawet do 192 markerów genetycznych

 • Minimalna ilość potrzebnego materiału

 • Możliwość procedowania różnych typów materiału biologicznego

 • Wewnętrzna walidacja testu pomiędzy poszczególnymi markerami

Klient może wykorzystać:

 • Opracowane przez firmę ALAB bioscience profile diagnostyczne

 • Może je zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb

 • Może poprosić o opracowanie indywidualnego pakietu diagnostycznego

       może samodzielnie opracować profil markerów i zlecić jego wykonanie 

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-1-str-8.png

Klient może wykorzystać:

 • Opracowane przez firmę ALAB bioscience profile diagnostyczne

 • Możliwość modyfikacji i dostosowania do własnych potrzeb

 • Możliwość opracowania indywidualnego pakietu diagnostycznego

 • Możliwość samodzielnego opracowania profil markerów i zlecić jego wykonanie 

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Profile diagnostyczne dla próbek in vivo i in vitro pochodzące od myszy i ludzi:

 

                                                           Onkologia                     Neurologia                  Przesiewowy              

 

 

                                                         Kardiologia                    Cukrzyca                             p53

                                                     Cykl komórkowy            Zapalenie        Czynniki transkrypcyjne

                                                        Angiogeneza                   Rak piersi                  Melanogeneza

 

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-1-str-8.png

Indywidualne opracowywanie profili diagnostycznych w zakresie:

 

 • Identyfikacji różnych patogenów zakaźnych

 • Identyfikacja wariantów genetycznych jednego patogenu

 • Genotypowanie cech jednogenowych

 • Określenie rasy i pochodzenia

 • Identyfikacja chorób genetycznyc

 • Transkryptomiczna ocena ekspresji złożonych paneli genów

bottom of page