Badania naukowe i kliniczne ludzi

 

Oferujemy wykonywanie badań z zakresu:

 • badania ogólne

 • hematologia

 • koaguolologia

 • immunologia

 • toksykologia

 • diagnostyka infekcji

 • autoimmunologia

 • genetyka człowieka

 • białka specyficzne

 • witaminy

 • mikrobiologia i mykologia

 • badania wysokospecjalistyczne

 • badania histopatologiczne z immunohistochemią

 • wdrażanie nowych metod i badań

ALAB bioscience realizuje badania kliniczne i naukowe w obszarze testów laboratoryjnych. Dzięki sieci laboratoriów w całej Polsce możemy obsłużyć również projekty wieloośrodkowe.  Laboratoria Grup posiadają Certyfikat Akredytacji Laboratorium Medycznego PN-EN ISO 15189, Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001. Badania są koordynowane przez zespół konsultantów ALAB bioscience, a wykonywane w Pracowniach diagnostycznych ALAB laboratoria oraz Pracowni patomorfologii i cytodiagnostyki ALAB plus.  Oprócz standardowych metod i badań stawiamy na rozwój i popularyzację badań i metod wysokospecjalistycznych.

 

Specjalizujemy się w profesjonalnej, kompleksowej, laboratoryjnej obsłudze badania klinicznego, z uwzględnieniem pobierania materiału, transportu, wykonania badań, aż po wydanie wyników w możliwie najkrótszym czasie. Nasza współpraca obejmuje również: pomoc w przygotowaniu wniosków grantowych czy wniosków do komisji bioetycznej, doradztwo w zakresie metodyk badań, opracowywanie metodologii wykonanych badań, interpretację wyników badań, analizę wyników badań w plikach edytowalnych, wsparcie merytoryczne naszego zespołu projektowego.  W prowadzonych projektach klinicznych uwzględniamy standardy Dobrej Praktyki Klinicznej oraz wytycznych  ISO 14155 (2003-E).

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami badań oraz do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia w prowadzonych projektach i badaniach

Rozwiązania i wsparcie technologiczne przy projektach:

 • pełna logistyka po stronie laboratorium od momentu pobrania próbki do momentu rozliczenia projektu

 • badania wykonywane w certyfikowanych laboratoriach, w tym akredytowanych

 • wszystkie oznaczenia wykonywane są na wysokiej jakości odczynnikach i automatycznych aparatach

 • jakość wyników badań poparta w kontrolach wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnych

 • wyniki badań dostępne on-line zaraz po zwalidowaniu

 • eksport wyników z całego projektu do pliku Excel, co eliminuje wszelkie pomyłki i umożliwia szybką analizę danych

 • ze względu na wysokiej jakości sprzęt istnieje możliwość wdrożenia i zwalidowania wszelkich metod i nowych rodzajów badań

 • bankowanie próbek w tym: surowicy, osocza, moczu, tkanek w głębokim mrożeniu, bloczków histologicznych i materiału cytologicznego 

 • skanowanie i archiwizowanie preparatów histologicznych i cytologicznych

 • wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania metodycznego wniosków grantowych

 • wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania metodycznego i wyników w publikacjach naukowych

 • wsparcie w opracowywaniu wniosku do Komisji Bioetycznych 

 • udostępnienie wszelkiej dokumentacji w tym certyfikatów i pełnej metodyki niezbędnych do publikacji wyników badań

alab bioscience.png