top of page

PATOLOGIA TOKSYKOLOGICZNA W SYSTEMIE
DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

 
 

ALAB bioscience jest certyfikowanym ośrodkiem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie histopatologii w badaniach toksykologicznych.

 

Ponadto, nasza technika histologiczna w badaniach histopatologicznych jest zgodna z normami ISO-9001.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

W ramach badań toksykopatologicznych realizowanych zgodnie z wytycznymi OECD, REACH, CIPAC czy ISO, zapewniamy kompleksową realizację:

 • Przeprowadzenie badań jednośrodkowych oraz Multi-Site

 • Opracowanie Planu Badania lub jego etapu

 • Dostarczenie precyzyjnych wytycznych dotyczących pobierania i przechowywania prób

 • Zagwarantowanie integralności danych w trakcie badań

 • Skrupulatny nadzór nad dokumentacją w badaniach z zachowaniem wytycznych z zakresu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL)

 • Zapewnienie materiałów do pobierania prób

 • Transport prób w kontrolowanych warunkach środowiskowych

 • Realizację badań histopatologicznych na najwyższym poziomie

 • Wykonanie dodatkowej dokumentacji zdjęciowej preparatów histopatologicznych

 • Konsultacji toksykopatologicznych w zakresie wyników badań

 • Wykonanie wzajemnej recenzji ocen mikroskopowych (peer-review)

 • Transport zwrotny dokumentacji badania i prób do Jednostki Badawczej

 • Opracowanie Sprawozdania Końcowego lub Sprawozdania z Etapu Badania

 • Archiwizację dokumentacji i prób

CERTYFIKAT EN_page-0001.jpg
bottom of page