top of page

HISTOPATOLOGIA, DIAGNOSTYKA
I BIOLOGIA MOLEKULARNA W BADANIACH PRZYRODNICZYCH

Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz administracji państwowej w zakresie monitorowania i diagnozowania zdrowia zwierząt wolnożyjących i dzikich.

 

Prowadzone badania laboratoryjne dotyczą oceny stanu zdrowia populacji i ich dobrostanu, epidemiologii chorób oraz rozpoznawania przyczyn upadków, w tym zatruć i otruć zwierząt.

Histopatologia i diagnostyka molekularna w badaniach przyrodniczych​:

  • Diagnostyka histopatologiczna wolnożyjących ssaków i ryb

  • Analizy histomorfometryczne czynności układu pokarmowego, rozrodczego, immunologicznego zwierząt dzikich

  • Diagnostyka toksykopatologiczna zwierząt (diagnostyka zatruć i otruć)

  • Diagnostyka biochemiczna i hematologiczna dzikich zwierząt

  • Diagnostyka mikrobiologiczna i parazytologiczna dzikich zwierząt

  • Tworzenie indywidualnych paneli diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych 

  • Genotypowanie, SNP i genomika funkcjonalna (transkryptomika) dzikich zwierząt

  • Badania mikrobiomu jelitowego

bottom of page