top of page

DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Zapewniamy merytoryczne wsparcie w zakresie przygotowania badań
i analizy wyników oraz logistyczną obsługę prowadzonych procedur doświadczalnych in vivo oraz klinicznych badań weterynaryjnych.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Wykonujemy analizy laboratoryjne materiału biologicznego i płynów ustrojowych zwierząt,
w zakresie:

• Morfologia krwi obwodowej 

• Cytologia krwi obwodowej

• Cytopatologia szpiku kostnego z mielogramem 

• Koagulologia  

• Biochemia kliniczna krwi

• Biochemia kliniczna i ocena osadu moczu

• Biochemia i cytologia płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu z jam ciała i mazi stawowej

• Mikrobiologia i mykologia z identyfikacją w MALDI-TOF i antybiogramem

• Diagnostyka parazytologiczna – mikroskopowa i koproskopowa

• Diagnostyka serologiczna chorób zakaźnych – ELISA/IFA

• Diagnostyka molekularna chorób zakaźnych – PCR/Biomark HD

Analizy toksykologiczne:

Prowadzimy również oznaczenia z zakresu farmako- i toksykokinetyki z wykorzystaniem metod chromatografi i spektrometrii mas, w układach HPLC, LC-MS, GC-MS oraz wielu innych. Posiadamy zoptymalizowane metody oznaczeń:

  • Witamin

  • Mikro- i makro- elementów

  • Metali ciężkich

  • Pestycydów

  • Leków w terapii monitorowanej (chemioterapeutyki, leki przeciwzapalne i kardiologiczne)
     

Posiadamy również możliwość optymalizacji metod de novo substancji wytypowanych przez naszych klientów.

 
bottom of page