top of page

ANALIZY
KOMÓRKOWE

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-1-str-8.png

Hodowle komórkowe

ALAB bioscience umożliwia Państwu hodowlę linii komórkowych, zarówno ludzkich
jak i zwierzęcych, z jednoczesną dalszą analizą z wykorzystaniem metod cytometrycznych
i molekularnych.

Badanie in vitro prowadzimy w celu oceny skuteczności lub toksyczności badanych związków w testach biomedycznych i przedklinicznych.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Hodowle komórkowe:

 • Opracowanie metodyki i prowadzenie hodowli komórkowych

 • Analiza żywotności i badanie cyklu komórkowego metodami klasycznymi i w cytometrii przepływowej

 • Obrazowanie komórek w czasie rzeczywistym

 • Izolacja DNA, RNA i białek do dalszych badań molekularnych

Testy tkankowe:

 • Opracowanie metodyki i wykonanie badań tkankowych na testach

 • Wykonanie badań histologicznych tkanek w testach

Cytometria przepływowa:

 • Opracowanie i optymalizacja badań cytometrycznych

 • Sort komórek

 • Wykonanie oznaczeń immunofenotypowych

 • Wykonanie testów cytometrycznych żywotności i cyklu komórkowego

Tworzenie heterotopowych i ortotopowych modeli nowotworów:

 • Zapewnienie odpowiednich linii komórkowych oraz ich wyznakowania

 • Hodowla i zabezpieczenie linii komórkowych

 • Zapewnienie zwierząt doświadczalnych i zaplecza hodowlanego

 • Przeprowadzenie zabiegu indukcji nowotworu

 • Obrazowanie guza metodami klasycznymi lub za pomocą fluorescencji lub luminescencji

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-1-str-8.png

Mikrobiom

W badaniu mikrobiomu wykorzystujemy sekwencjonowanie w technologii Ion Torrent: przez syntezę z detekcją protonów na układzie scalonym (ThermoFisher Scientific) z użyciem chipa Ion 540™ Chip.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Badanie mikrobiobimu opieramy o analizę rybosomalnago 16S RNA, który jest konserwatywny dla bakterii, ale zawiera regiony o wysokiej zmienności, które mogą zawieraćzawierające sekwencje charakterystyczne dla gatunku.

Oferowane przez nas usługi obejmują izolację materiału genetycznego, tworzenie bibliotek, sekwencjonowanie oraz analizę bioinformatyczną.

 

Sekwencjonowanie 16S rRNA wykorzystujemy w:

- Identyfikacjia i klasyfikacjia taksonomiczneja znanych gatunków bakterii

- Identyfikacjia patogenów

- Klasyfikacjia filogenetyczneja

- Badaniue metagenomicznyme populacji bakterii

- Mikrobiologiia klinicznej

bottom of page