top of page

INDYWIDUALNE PANELE DIAGNOSTYCZNE

Coraz częściej rzeczywistość wymaga od nas, a także od naszych klientów elastycznego działania, które często musi spełniać kryteria
wysokiej jakości i wydajności.


Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów oferujemy możliwość opracowania indywidualnych profili diagnostycznych dedykowanych badaniom monitoringowym w zakresie zdrowia zwierząt towarzyszących, hodowlanych
i
wolno-żyjących w dużej skali.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Opracowujemy profile diagnostyczne skrojone do potrzeb naszych klientów. Wypracowujemy wspólnie z naszymi partnerami rozwiązania będące połączeniem elastycznego podejścia projektowego, z oczekiwaną efektywnością procesu.

 

Po zapoznaniu się z potrzebami naszych partnerów opracowujemy indywidualny pakiet diagnostyczny, mapę procesu diagnostycznego oraz harmonogram badań z uwzględnieniem kluczowych dla naszych klientów czynników jak:

1) rodzaj materiału badanego,

2) specyfika pobierania i przechowywania próbek, ‘

3) czas wykonania badania,

4) indywidualnie optymalizowane parametry laboratoryjne lub identyfikowane patogeny,

5) niestandardowe połączenia parametrów laboratoryjnych w panele diagnostyczne,

6) indywidualnej logistyki próbki.

Tworzymy monitoringowe, indywidualne panele diagnostyczne w dedykowane:

 

  • Zwierzętom towarzyszącym

  • Zwierzętom gospodarskim i hodowlanym

  • Rybom i innym zwierzętom akwakultury

  • Zwierzętom wolnożyjącym i dzikim
     

Tworzone przez nas pakiety diagnostyczne znajdują zastosowanie w klinicznych badaniach weterynaryjnych, przemysłowej hodowli zwierząt oraz w badaniach środowiskowych i ekologicznych zwierząt dzikich.

bottom of page