top of page

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

Niniejsza oferta stanowi jedynie część oferowanych przez ALAB bioscience oznaczeń/procedur mających na celu pokazanie wszechstronności oraz elastyczności oferowanych przez nas badań.
Każdy projekt traktowany jest indywidualnie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami badań oraz
do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia w prowadzonych projektach
i badaniach.

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-1-str-8.png

ALAB bioscience zapewnia obsługę klienta od logistyki pobrania prób i ich transportu, poprzez izolację, zabezpieczenie, bankowanie do analizy molekularnych i interpretacji wyników.

 

Izolacja i logistyka materiału:

 • Izolacja materiału genetycznego i białkowego

 • Izolacja materiału z bloczka histologicznego (FFPE)

 • Transport materiału w warunkach chłodniczych

 • Bankowanie materiału w -20°C i -80°C

 • Cotygodniowe raporty temperaturowe (na życzenie)

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Automatyzacja procesu:

ALAB bioscience oferuje automatyczną i wielkoskalową izolację materiału genetycznego:

 • RNA

 • DNA

 • RNA/DNA

 • Wybór sprzętu dopasowany do Państwa potrzeb

 • Krótki czas realizacji

Do Państwa dyspozycji jest również automatyczna stacja pipetująca FlowBot One:

 • Wysoka powtarzalność

 • Niska martwa objętość

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-1-str-8.png

Izolacja materiału z bloczka histologicznego
 

Mikrodysekcja laserowa – umożliwia izolację materiału z selektywnego obszaru tkanki na preparacie histologicznym

 • Mikrodyskecja obszarów np. obszar nacieków zapalnych lub hiperplazji komórek

 • Mikrodysekcja poszczególnych grup komórek np. limfocytów, nabłonków atypowych

 • Pracujemy zarówno na preparatach barwionych w HE jak i niebarwionych

Od bloczka i preparatu histologicznego do transkryptu

 • izolujemy materiał genetyczny z bloczków parafinowych, a następnie oceniamy jakościowo
  oraz ilościowo wybrane przez klientów geny

Real Time PCR:

 • Genotypowanie

 • Ocena ekspresji genów, w tym złożone panele genów

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-2-str-7_edited.jpg

Analiza białek

W ramach oferty ALAB bioscience umożliwiamy Państwu:

 • Izolację frakcji białkowych oraz pomiar ich stężenia z dowolnego posiadanego przez Państwa materiału.

 • Identyfikacji poszczególnych białek w próbce i analizę ich ilościowych różnic pomiędzy próbkami, a także identyfikację całych profili białkowych.

 • Analizę zmian potranslacyjnych białek oraz ocenę ekspresji antygenów powierzchniowych
  i wewnątrzkomórkowych, jak również śledzenie ich lokalizacji w komórce w czasie.

ELISA:

 • Identyfikacja antygenów

 • Identyfikacja przeciwciał

 • Oznaczenia spektrofotometryczne

 

Immunohistochemia:

 • Rutynowe barwienia diagnostyczne firmy ROCHE

 • Indywidualna optymalizacja barwień dedykowanych zwierzętom doświadczalnym

 • Kolokalizacja z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej

 

Cytometria przepływowa:

 • Identyfikacja antygenów i immunofenotypowanie

 • Ocena cyklu komórkowego, apoptozy, szlaków sygnałowych

ALAB-BIOSCIENCE-INFORMATOR-1-str-8.png

Analizy genetyczne:

 • Ocena jakości i ilości materiału genetycznego

 • Projektowanie starterów i sond molekularnych

 • Projektowanie badań opartych o techniki PCR

 • Opracowywanie pakietów markerów genetycznych wraz z optymalizacją metody

 • Opracowywanie pakietów analiz transkryptomicznych w małej skali wraz z optymalizacją metody

 • Ocena ekspresji genów

 • Genotypowanie

 • Badania telomerów

 • Analiza uzyskanych wyników badań wraz z analizami statystycznymi

bottom of page