top of page

BADANIA PASZ, KARM
I UKŁADU POKARMOWEGO

Szczególnym obszarem naszej działalności i specjalizacji są badania układu pokarmowego, zarówno
w zakresie działania i bezpieczeństwa pasz, karm i dodatków żywnościowych, jaki i badaniu
chorób układu pokarmowego i metabolicznych zwierząt.


Realizowane badania dotyczą zwierząt towrzyszących, gospodarskich, hodowlanych oraz laboratoryjnych. 

Badania pasz i karm:

 • Pestycydy w paszach i karmach

 • Metale ciężkie w paszach i karmach

 • Badania mikrobiologiczne pasz i karmach

 • Właściwości fizykochemiczne pasz i karmach

Badania układu pokarmowego:

 • Badania histopatologiczne przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki

 • Ocena histomorfometryczna stanu czynnościowy przewodu pokarmowego

 • Ocena histomorfometryczna układu immunologicznego przewodu pokarmowego

 • Analizy mikrobiomu jelitowego (16S)

 • Analizy metabolomu bakterii jelitowych

 • Analizy genomiki funkcjonalnej układu pokarmowego – transkrytomika

 • Diagnostyka chorób zakaźnych i pasożytniczych układu pokarmowego

 • Diagnostyka biochemiczna i immunologiczna układu pokarmowego

Badania mikrobiomu:

 • Analizy składu mikrobiomu jelitowego (16S)

 • Analizy metabolomu bakterii jelitowych w kale, krwi/surowicy, moczu

bottom of page