Zespół ALAB bioscience

Zespół menadżerski

Dr n. med. Tomasz Hutsch

Dr n. rol. Kinga Biernacka

Lek. wet. Łukasz Deneka

Zespół patologów

Dr n. med. Tomasz Hutsch

Lek. wet. Agnieszka Barc

Lek. wet. Anita Chęcińska

Dr n. med. Kamila Bulak 

Prof. Rafał Sapierzyński

Dr hab. Małgorzata Sobczak-Filipiak

Dr hab. Wojciech Bielecki

Lek. wet. Magdalena Cymerman

Konsultant / Supervisor
w patologii nieklinicznej

Prof. Robert Klopfleisch dipl. ACVP

Zespół chorób i modeli zwierząt laboratoryjnych

Dr n. rol. Kinga Biernacka

Lek. wet. Łukasz Deneka

Zespół badań molekularnych
i komórkowych 

Mgr Michał Kopczyński

Lek. wet. Anita Chęcińska

Lek. wet. Anita Chęcińska

Dr n. wet. Justyna Bartosik

Mgr Agata Gierczak

Dr n. med. Tomasz Hutsch
Dyrektor ALAB bioscience


Lekarz weterynarii, specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, specjalizujący się w patologii zwierząt laboratoryjnych. Szczególne obszary zainteresowań to patologia układu pokarmowego i sercowo-naczyniowego, hematopatologia oraz patofizjologia doświadczalna. Pozamedyczne obszary działalności Doktora obejmują zagadnienia service design, zarządzanie i ekonomikę branży Life Science.    

Lek. wet. Łukasz Deneka 
Koordynator badań naukowych 


Lekarz weterynarii, specjalizuje się w weterynaryjnej diagnostyce laboratoryjnej oraz zwierzęcych modelach badawczych. Koordynuje projekty naukowo-badawcze oraz nadzoruje ofertę laboratorium. Pozamedyczne obszary kompetencji to zagadnienia marketingowo-sprzedażowe, reprezentowanie firmy na tematycznych konferencjach naukowych oraz analiza rynku Life Science.    

Dr n. rol. Kinga Biernacka  
Kierownik Laboratorium ALAB bioscience


Lekarz weterynarii, specjalizuje się w chorobach zakaźnych zwierząt i medycynie zwierząt laboratoryjnych. Szczególne obszary zainteresowań to diagnostyka chorób wirusowych zwierząt.  

Lek. wet. Agnieszka Barc
Koordynator projektów z zakresu patologii toksykologicznej i GLP 


Lekarz weterynarii, specjalizuje się w patologii zwierząt laboratoryjnych. Szczególne obszary zainteresowań
to patologia układu moczowo-płciowego oraz gruczołu mlekowego.  Koordynuje badania i projekty toksykopatologiczne oraz specjalizuje się w zagadnieniach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.  

Lek. wet. Anita Chęcińska
Koordynator projektów z zakresu patologii doświadczalnej 


Lekarz weterynarii, specjalizuje się w weterynaryjnej diagnostyce laboratoryjnej i patologii zwierząt laboratoryjnych. Doktorantka w zakresie neuronauk w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Szczególne obszary zainteresowań to neuropatologia i patologia układu endokrynologicznego.
Koordynuje badania i projekty naukowe oraz monitoring zdrowia zwierząt laboratoryjnych.

Prof. Robert Klopfleisch dipl. ACVP
Konsultant / Supervisor w patologii nieklinicznej


Profesor jest nauczycielem akademickim w Instytucie Patologii Weterynaryjnej Freie Universität w Berlinie. Specjalizuje się w onkopatologii weterynaryjnej i patologii toksykologicznej. W ALAB Bioscience prof. Klopfleisch pełni funkcję konsultanta i superwizora w dziedzinie patologii nieklinicznej.

Dr hab. Małgorzata Sobczak-Filipiak 
Patolog-konsultant


Lekarz weterynarii, specjalista patologii zwierząt laboratoryjnych. Pracownik Katedry Patologii
i Diagnostyki Weterynaryjnej Instytutu/Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Szczególne obszary zainteresowań zawodowych to biologia nowotworów, patologia wątroby, patologia okresu okołoporodowego małych zwierząt (anatomopatologiczna diagnostyka przyczyn niepowodzeń hodowlanych), choroby pasożytnicze (interakcje gospodarz-pasożyt na poziomie histopatologicznym), weterynaria sądowa.

Prof. Rafał Sapierzyński  
Patolog-konsultant 


Lekarz weterynarii, patomorfolog zwierząt. Pracownik naukowy Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Instytutu/Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Szczególne obszary zainteresowań to onkopatologia
i diagnostyka cytopatologiczna. 

Dr n. med. Kamila Bulak
Patolog-konsultant

Lekarz weterynarii, diagnosta laboratoryjny, specjalista w dziedzinie "Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych" oraz "Choroby zwierząt nieudomowionych", członek Europejskiego Towarzystwa Patologii Weterynaryjnej ESVP (European Society of Veterinary Pathology), pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Patomorfologii i Weterynarii Sądowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W kręgu zainteresowań naukowych leży patologia nowotworów oraz medycyna doświadczalna.

Dr hab. Wojciech Bielecki
Patolog-konsultant

 

Mgr Michał Kopczyński   
Koordynator diagnostyki molekularnej i badań in vitro 

Biotechnolog, specjalizujący się w hodowlach komórkowych oraz biologii nowotworów. Pracownik Zakładu Genetyki Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Szczególne obszary zainteresowań
to apoptoza, heteroprzeszczepy oraz biologiczna aplikacja paradoksu Peto.

Lek. wet. Magdalena Cymerman 
Kierownik Laboratorium ALAB weterynaria 

Lekarz weterynarii, diagnosta laboratoryjny i klinicysta, specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej. Szczególne obszary zainteresowań to diagnostyka hematologiczna i hematopatologiczna oraz cytologia kliniczna. 

Dr n. wet. Justyna Bartosik 
Diagnosta parazytologiczny

Adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od 2007 roku prowadzi badania w zakresie diagnostyki parazytologicznej zwierząt towarzyszących i gospodarskich z zastosowaniem metod koproskopowych i najnowszych technik biologii molekularnej.

Mgr Kamil Więch 
Biotechnolog, diagnosta laboratoryjny  

Mgr Milena Wieprzowska 
Zootechnik, Koordynator techniki histologicznej  

Milena Najdek 
Technik 

Katarzyna Urbańska
Asystent laboratoryjny

Studentka 5 roku medycyny weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Aktywny członek Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych SGGW. Szczególne obszary zainteresowań to patologia układu kostnego
i stawów oraz awiopatologia.

Kinga Wołoszyn
Asystent laboratoryjny

alab bioscience.png