Wsparcie

Badania naukowe bez względu na ich charakter wymagają często znacznego zaangażowania organizacyjnego, logistycznego i metodologicznego. Bazując na bogatych doświadczeniach

w prowadzeniu projektów badawczych jak i wnioskach płynących ze współpracy z naszymi klientami, ALAB bioscience przygotował ofertę rozwiązań ułatwiających i wspierających prowadzenie projektów naukowo-badawczych.

 • Pomoc w przygotowaniu grantów oraz wniosków do komisji etycznych i bioetycznych
   

 • Pomoc w przygotowaniu metodyki oraz indywidualnych profili badań łączących różne metody diagnostyczne dostosowane do potrzeb naszych klientów 

 • Pozyskiwanie tkanek od zwierząt doświadczalnych oraz szkolenia z zakresu pobierania próbek 

 • Transport próbek 

 • Bankowanie próbek 

 • Pomoc w analizie statystycznej uzyskanych wyników badań

 • Wykonanie dokumentacji zdjęciowej wraz z opracowaniem

 • Pomoc w przygotowaniu publikacji (opis metodyki badań, opis wyniku, przygotowanie figur)
   

 • Wyszukiwanie barwień histologicznych, odczynników chemicznych, zestawów i badań diagnostycznych  

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami badań oraz do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia w prowadzonych projektach i badaniach

alab bioscience.png