Rola lekarza weterynarii w opiece nad zwierzętami laboratoryjnymi

Od 1 stycznia 2013 roku wykorzystywanie zwierząt kręgowych do celów doświadczalnych i naukowych jest regulowane Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE oraz krajową ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.. Regulacje prawne określają w jaki sposób zwierzęta mogą być hodowane, utrzymywane oraz wykorzystywane do badań.

Zgodnie z ich treścią zwierzęta wykorzystywane do badań naukowych muszą być pod opieką lekarza weterynarii. Instytucje naukowe uprawnione do hodowania i użytkowania zwierząt mają obowiązek zatrudnienia lekarza weterynarii, który kontroluje protokoły procedur doświadczalnych oraz zapewnia zwierzętom przez cały czas odpowiednią opiekę weterynaryjną. Badania naukowe prowadzone z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych stanowią dla lekarzy weterynarii specjalistyczną ścieżkę kariery, w ramach której lekarze mają możliwość nawiązania współpracy z naukowcami, personelem technicznym zajmującym się codzienną opieką nad zwierzętami, oraz członkami lokalnych i krajowych komisji etycznych. Lekarz weterynarii sprawuje wówczas stały nadzór nad sposobem oraz zasadnością wykorzystania zwierząt w badaniach i, jeśli to możliwe, jego rolą jest podjęcie wszelkich działań mających na celu poprawę standardu życia zwierząt.


Lekarze weterynarii zajmujący się w swojej praktyce zwierzętami laboratoryjnymi stanowią niepopularną gałąź zawodu, co powoduje, że wielu studentów oraz absolwentów kończących kierunek medycyny weterynaryjnej, nie jest świadomych istnienia takiej możliwości poprowadzenia swojej ścieżki zawodowej.


Rolą lekarza weterynarii, pracującego ze zwierzętami laboratoryjnymi, jest wyznaczanie granicy pomiędzy humanitarnym wykorzystywaniem zwierząt w badaniach, a możliwością osiągania postępu wiedzy naukowej i medycznej. Posiadana wiedza medyczna oraz kompetencje umożliwiają mu objęcie następujących stanowisk:

1. Kierownika zwierzętarni – odpowiedzialnego za:

- zarządzanie pracą zwierzętarni oraz współpraca z badaczami

- zapewnienie odpowiednich warunków utrzymywania i dobrostanu zwierząt

- prowadzenie ewidencji zwierząt doświadczalnych oraz dokumentacji związanej z prowadzonymi badaniami

- koordynacja działań dotyczących prowadzenia linii hodowlanych, w tym transgenicznych

- ustalanie zasad funkcjonowania i korzystania ze zwierzętarni

- nadzór nad pracą osób sprawujących opiekę nad zwierzętami


2. Członka zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierząt – do którego zadań należą:

- udzielanie porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt oraz dotyczących sposobu dostosowania się do obligatoryjnych zasad 3R,

- monitorowanie dobrostanu oraz odnotowywanie przypadków uśmiercania zwierząt utrzymywanych w ośrodku,

- opracowywanie zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.


3. Lekarza weterynarii sprawującego opiekę weterynaryjną nad zwierzętarnią – do zadań którego należą:

- sprawowanie szeroko pojętej opieki nad zwierzętami przebywającymi w ośrodku,

- prowadzenie monitoringu zdrowia zwierząt (wirusologia, bakteriologia, parazytologia, mykologia),

- uczestnictwo w procedurach chirurgicznych przewidzianych w czasie trwania eksperymentów,

- badanie zwierząt w zakresie diagnostyki patomorfologicznej i laboratoryjnej,

- podjęcie decyzji o humanitarnym zakończeniu procedury lub dopuszczenie zwierząt do innych procedur eksperymentalnych oraz kwalifikowanie zwierząt do późniejszej adopcji.24 kwietnia 2021 obchodzimy dwa międzynarodowe święta – Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii oraz Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych. W tym dniu chcielibyśmy podkreślić szczególną rolę zwierząt laboratoryjnych oraz znaczenie lekarzy weterynarii, których poświęcenie i wysiłek przyczyniają się do nieustannego postępu w nauce.Masz pytania


Zapraszamy do kontaktu z naszym koordynatorem ds. badań naukowych 📧lukasz.deneka@alab.com.pl lub ☎+48 516 544 853


Serdecznie zapraszamy do lektury oraz komentowania naszych wpisów!


74 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
alab bioscience.png