top of page

HISTOPATOLOGIA I DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W BADANIACH WETERYNARYJNYCH

Prowadzimy weterynaryjna badania laboratoryjne w zakresie klinicznych badań weterynaryjnych w procesie rejestracyjnym weterynaryjnych produktów leczniczych.
 

Wykonujemy badania toksykopatologiczne (diagnostykę histopatologiczną zatruć i otruć), a także badania histopatologiczne i molekularne w populacjach i stadach zwierząt gospodarskich oraz hodowlanych. 

​Histopatologia i diagnostyka molekularna w badaniach przyrodniczych:

 • Diagnostyka histopatologiczna, molekularna i laboratoryjna  w klinicznych badaniach weterynaryjnych (wszystkie gatunki zwierząt)

 • Diagnostyka toksykopatologiczna zwierząt (diagnostyka zatruć i otruć)

 • Diagnostyka histopatologiczna zwierząt gospodarskich i hodowlanych 

 • Diagnostyka molekularna chorób zwierząt w oparciu o indywidualne panele markerów:

  • Genotypowanie

  • SNP

  • Ekspresja genów

  • Choroby zakaźne

bottom of page