Hodowle komórkowe i analizy molekularne

Niniejsza oferta stanowi jedynie część oferowanych przez ALAB bioscience oznaczeń/procedur mających na celu pokazanie wszechstronności oraz elastyczności oferowanych przez nas badań. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami badań oraz do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia w prowadzonych projektach i badaniach

DNA

W ramach oferty ALAB bioscience umożliwiamy Państwu izolację DNA oraz pomiar jego stężenia z dowolnego posiadanego przez Państwa materiału. Dodatkowo, oferujemy możliwość analizy obecności wybranych przez Państwa genów w próbce. Jednym z wielu zastosowań może być identyfikacja patogenów na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, jak również zmian, których identyfikacja umożliwia określenie predyspozycji do określonych typów nowotworów. Oferujemy również Państwu pomoc w zakresie klonowania DNA, analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu oraz projektowania starterów do odpowiednich reakcji PCR.

RNA

W ramach oferty ALAB bioscience umożliwiamy Państwu izolację RNA oraz pomiar jego stężenia z dowolnego posiadanego przez Państwa materiału. Tak przygotowana próbka może być poddana dalszej analizie np. przy użyciu Real Time PCR stosowanego do ilościowego pomiaru kopii genów, transgenów, czy poziomu ekspresji RNA w komórkach i tkankach. W zakres naszych usług wchodzi również przygotowywanie bibliotek cDNA oraz profilowanie ekspresji genów.

Białko

W ramach oferty ALAB bioscience umożliwiamy Państwu izolację frakcji białkowych oraz pomiar ich stężenia z dowolnego posiadanego przez Państwa materiału. Dodatkowo oferujemy możliwość identyfikacji poszczególnych białek w próbce, jak i analizę ich ilościowych różnic pomiędzy próbkami, a także identyfikację całych profili białkowych. Umożliwiamy też analizę zmian potranslacyjnych białek oraz ocenę ekspresji antygenów powierzchniowych i wewnątrzkomórkowych, jak również śledzenie ich lokalizacji w komórce w czasie.

Sekwencjonowanie

W związku z rosnącym zainteresowaniem badaniami mikrobiomu, ALAB bioscience w ramach usługi sekwencjonowania oferuje Państwu analizę bakteryjnej (16S) oraz grzybiczej (ITS) mikrobioty z identyfikacją do poziomu rodzaju. Możliwe jest również sekwencjonowanie metagenomowe jak i całogenomowe NWGS. W zakres naszej oferty wchodzi również sekwencjonowanie RNA z pojedynczych komórek scRNA-Seq.

Wszystkie sekwencjonowania przeprowadzane są w technologii nanoporowej Nanopore NGS. W ramach usługi zapewniamy analizy bioinformatyczne otrzymanych wyników.

Hodowle komórkowe

ALAB bioscience umożliwia Państwu hodowlę wybranych linii komórkowych, zarówno ludzkich jak i zwierzęcych, z jednoczesną izolacją wybranego materiału (DNA, RNA, białko) do dalszych badań. Jednocześnie, oferujemy możliwość przeprowadzenia testów toksyczności substancji  na wybranych panelach jak i testów żywotności komórek. Dodatkowo w ramach dłuższej współpracy umożliwiamy utworzenie linii opornej na dany związek celem analizy łatwości jej tworzenia i wstępną analizę procesów za to odpowiedzialnych. Umożliwiamy również wykonanie obrazowania w czasie rzeczywistym hodowli komórkowej (znakowanej barwnikami fluorescencyjnymi).

Inne

Dodatkowo ALAB bioscience jest w stanie zaoferować współpracę w obrębie identyfikacji i analizy profili lipidowych, oznaczeniach metabolomicznych, identyfikacji składu pierwiastkowego czy kontroli jakości produktów spożywczych oraz substancji chemicznych.

Wsparcie

ALAB bioscience oferuje Państwu pełne wsparcie techniczne doświadczonego zespołu w zakresie pozyskiwania, transportu oraz przechowywania próbek. Jednocześnie oferujemy pomoc w przygotowaniu metodyki i indywidualnych profili badań łączących różne metody diagnostyczne dostosowane do potrzeb naszych klientów oraz dokumentacji dla Lokalnej Komisji Etycznej.

© 2020 by ALAB Laboratoria