Wsparcie

Badania naukowe bez względu na ich charakter wymagają często znacznego zaangażowania organizacyjnego, logistycznego i metodologicznego. Bazując na bogatych doświadczeniach

w prowadzeniu projektów badawczych jak i wnioskach płynących ze współpracy z naszymi klientami, ALAB bioscience przygotował ofertę rozwiązań ułatwiających i wspierających prowadzenie projektów naukowo-badawczych.

  • Pomoc w przygotowaniu metodyki badań (granty, wnioski do komisji etycznych i bioetycznych, publikacje, plany badań)

  • Przygotowanie indywidualnych profili badań łączących różne metody diagnostyczne dostosowane do potrzeb naszych klientów 

  • Transport próbek 

  • Bankowanie próbek

  • Pozyskiwanie tkanek od zwierząt doświadczalnych 

  • Szkolenia z zakresu pobierania próbek 

  • Wyszukiwanie barwień histologicznych, odczynników chemicznych, zestawów i badań diagnostycznych  

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami badań oraz do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia w prowadzonych projektach i badaniach

© 2020 by ALAB Laboratoria